Forsiden > Økonomi og årsberetninger

Økonomi og årsberetninger

Her finner du gårdens regnskaper, årsbudsjetter, årsberetninger og revisorrapport. Alle dokumentene er lagt frem ved generalforsamlingen for hvert år. Om generalforsamlingen

2017

Protokoll fra generalforsamling 24. mai, 2017
Innkalling og sakspapirer til generalforsamling 24. mai, 2017 (Sagene samfunnshus kl. 19)

2016:

Innkalling og sakspapirer til generalforsamling 9. mai 2016 (PDF)
Fullmaktsskjema - brukes hvis du ikke kan komme (PDF)
Protokoll fra generalforsamlingen 9. mai 2016
Forklaring fra Eiendomsskattekontoret om skatt på eiendommen, 30.6.2016 (31 sider i alt)

2015:

Innkalling og sakspapirer til generalforsamling 5. mai 2015 (PDF)
Fullmaktsskjema - brukes hvis du ikke kan komme (PDF)
Protokoll fra generalforsamlingen 5. mai 2015

2014:

Innkalling og sakspapirer til generalforsamling 14. mai 2014 (PDF)
Fullmaktsskjema - brukes hvis du ikke kan komme (PDF)
Protokoll fra generalforsamlingen 14. mai 2014 (PDF)

2013:

Innkalling og sakspapirer til generalforsamling 15. mai 2013 (pdf)
Fullmaktsskjema - brukes hvis du ikke kan komme (pdf)
Referat fra generalforsamling 15. mai 2013 (PDF)

2012:

Innkalling og sakspapirer til generalforsamling 30. mai 2012 (PDF)
Fullmaktsskjema - hvis du ikke kan komme (PDF)
Referat fra generalforsamling 31. mai 2012 (PDF)

2011:

Innkalling, årsberetning, regnskap, ombyggingen mm (PDF)
Referat fra generalforsamling 26. mai 2011 (PDF)

2010:

Innkalling, regnskap og saksliste til generalforsamling 2. juni 2010 (PDF)
Vedlegg 3.2 til sak 10 (Excel)
Vedlegg 3.2 til sak 10 (PDF versjon av samme)
Referat fra generalforsamlingen 2. juni 2010 (PDF)

Ekstraordinær generalforsamling 17. mars 2010

2009:

Innkalling til generalforsamling 12.5.2009 (PDF)
Balanse 2009 (Excel)
Resultatregnskap 2009 (Excel)

2008:

Årsberetning for 2008 (PDF)
Revisjonsberetning for 2008 (PDF)
Budsjett 2008 (PDF)
Referat fra generalforsamlingen 8. mai 2008 (PDF)

2007:

Resultatregnskap 2007 (PDF)
Balanse 2007 (PDF)
Årsberetning 2007 (PDF)
Budsjett 2007 (Excel)
Referat fra generalforsamlingen 19. april 2007 (PDF)

2006:

Revisjonsberetning for 2006 (PDF)
Ekstraordinær generalforsamling, 25.1.06

 


Denne siden er verifisert: mai 2017