Forsiden > Ombyggingsprosjektet > Bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet

Styret har siden 2005 arbeidet med planer om å bygge om hele gården. Ved den ekstraordinære generalforsamlingen 25. januar 2006 fikk styret aksjonærenes tilslutning til å arbeide videre planer og prosjektering av ombyggingen.

Fullmakt til styret om å iverksette planene for ombyggingen ble av aksjonærene vedtatt med stort flertall ved ekstraordinær generalforsamling 17. mars 2010. Byggearbeidene startet høsten 2011.

Planene medfører at de nåværende små hybelleilighetene blir utvidet og oppgradert til fullverdige ett-romsleiligheter, og med eget bad i hver leilighet.

Planene omfatter også å gjøre om de nåværende fellesarealene (loft, vaskeriene, mm) til helt nye 2, 3 og 4-roms leiligheter. I planleggingsarbeidet har styret engasjert en rekke konsulenter: arkitekt, rådgivende ingeniører, jurister, finansrådgivere og andre.

Ombyggingen skal skje uten at investeringskostnader påføres den enkelte aksjonær. De nye leilighetene skal selges på det åpne markedet for å finansiere prosjektet.

Etter ombyggingen vil Maridalsveien 205 fremstå som en moderne gård med forskjellige leilighetstyper.

 


Denne siden er verifisert: desember 2012