15 jan 2020

Varsel om generalforsamling i 2020

AS Maridalsveien 205 vil avholde ordinær generalforsamling 27. mai 2020.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som aksjonær ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 16. april 2020.
 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

 

Forslag sendes til styreleder i AS Maridalsveien 205

Oddbjørn Hansen

Maridalsveien 205

0469 Oslo

 

Eventuelt per e-post: maridalsveien.205@gmail.com