Veggene i leiligheten

På innvendige vegger er det 13 mm gips med stålstender bak gipsen. På skillende vegger, mellom naboleiligheter, er det dobbel gips dvs. 26 mm og også stålstender.

Det beste er å bruke gipsplugger, kalt Mollyplugger, for å få tilstrekkelig feste. Dette gjelder særlig hvis det er snakk om tyngre gjenstander.

Vi anbefaler sterkt at du ikke spikrer eller borer i veggene som tilhører baderommet uten å ha konsultert med vaktmesteren. Bak disse veggene går det mange rør og du risikerer å få en vannlekkasje hvis du ikke er forsiktig.

 

Notat om setningsskader og gårdens ansvar: Redegjørelse om grensedragningen mellom aksjonærens plikt til vedlikehold av egen bolig og selskapets ansvar for vedlikehold av bygningen og eiendommen.