Vaskeri

Gården har et vaskeri i kjelleren med vaskemaskiner og tørketromler til gratis bruk for beboere.

Det er ingen reservering og ingen faste tider for vask; finner du en ledig maskin kan du bruke den. Se oppslag i vaskeriet om regler for bruk. 

Oppdager du en feil på en av maskinene, kontakt vaktmester.