Utleie av leiligheten

Ønsker du å søke om utleie/bruksoverlating av din leilighet?

Styret følger Borettslaglovens bestemmelser for utleie. Se de relevante paragrafene.  

Kontakt styret som vil henvise deg til rett person i OBOS som behandler søknaden.  

OBOS tar et gebyr for å behandle søknaden.

Hvis du ønsker å leie ut videre til samme leietaker tar OBOS halvt gebyr, samme med bytte av leietaker i allerede godkjent periode.

Utleie må registreres med navn på leietaker og fra-til dato. Når foreldre leier ut til barn eller omvendt blir det kun registrert en gang iht lovens regler. Eier slipper å søke flere ganger.

Etter at du har kontaktet OBOS sender de brev/epost med søknadsskjema og ett eksempel på en leiekontrakt som det er frivillig å bruke.

Når OBOS har mottatt søknaden utfylt, registreres opplysningene og sendes til styret for behandling. Styret har 30 dagers frist for å behandle søknaden, men vi forsøker å behandle søknader fortløpende.

Hvis styret ikke har fått behandlet søknaden innen de tredve dagene anses både periode og leietaker som godkjent og OBOS sender ut brev på vegne av styret som bekrefter godkjent fremleie.

Ca to måneder før fristen utløper av godkjent periode sender OBOS brev til eier og minner om at tiden utløper innen kort tid.