Strøm og elektrisk anlegg

Strømmålerne til leilighetene er plassert flere steder hele kjelleren.

Hvis leiligheten din er i nord, mot bakgården, er måleren også i nord, mot bakgårdet. Unntak for 6. etasje, her er strømskapene ute i korridoren. Hvis du ikke finner din måler, ta kontakt med vaktmesteren. 

Hvis du opplever feil på det elektriske anlegget i leiligheten og det ikke er umiddelbar krise; kontakt vaktmesteren for å høre om han kan hjelpe.

 

Dokumentasjon på elektrisk arbeid utført i din leilighet

Dette er viktig dokumentasjon som skal følge leiligheten når den eventuelt selges.

Samsvarserklæring

Risikovurdering - Felles