Søppel og avfall

Det står søppelcontainere på sørsiden av gården, her kan du kaste papir og husholdningsavfall.

Ute på fortauet, rett bak søppelcontainerne, står det egne avfallsstasjoner for glass og metall. Vi oppfordrer sterkt til at du kildesorterer søppelet ditt. Grønne og blå søppelposer til henholdsvis mat- og plastavfall får du gratis på de fleste matbutikker.

3-4 ganger i året leier gården inn store containere så du kan få kastet møbler og andre store ting.