Søppel og avfall

Det er et avfallshus på sørsiden av gården, her kan du kaste papir og husholdningsavfall.

Bak avfallshuset står det egne avfallstasjoner for glass og metall. Vi oppfordrer sterkt til at du kildesorterer søppelet ditt. Grønne og blå søppelposer til henholdsvis mat- og plastavfall får du gratis på de fleste matbutikker.

3-4 ganger i året leier gården inn store containere så du kan få kastet møbler og andre store ting.