Samsvarserklæringer

Elsikkerhetsdokumentasjon utstedt av Elkam AS. Her finner du blant annet bilde av hvor varmekablene er plassert i badegulvet.