Renhold av fellesområder

Korridorer og fellesarealer vaskes tre ganger i uken av et renholdsfirma. Vaskeriet rengjøres en gang i uken av vaktmesteren.