Renhold

Korridorer og fellesarealer vaskes tre ganger i uken av et renholdsfirma. Vaskeriet rengjøres tre ganger i uken av vaktmesteren.