Parkeringsplasser og garasje

Gården har 15 utendørs parkeringsplasser og 40 innendørs garasjeplasser. Det er opplegg for lading av el-bil på alle garasjeplassene, ladestasjon må kjøpes separat.

Leie av utendørs plass: 400,- per måned.
Leie av garasjeplass: 700,- per måned. 
Kjøp av garasjeplass: 320.000,- 

Kjøp av ekstra/ny garasjeportåpner: 350,-

Kontakt styret hvis du er interessert i å leie eller kjøpe en plass. 

Status januar 2021: Det er ingen ledige plasser til utleie verken ute eller i garasjen. Ventetiden for å få leie en plass er på ca. 1 år. Gjesteparkering
Utendørs plass nr 1 er til gjesteparkering / kortidsparkering. Kontakt styret for å reservere plassen.