Parkeringsplasser og garasje

Gården har 15 utendørs parkeringsplasser til utleie. Innendørs garasjeplasser er kun for salg til aksjonærene i gården.

Kontakt styret for mer informasjon hvis du ønsker å stå på venteliste for utendørs parkeringsplass eller garasjepass. 

Plass på ventelisten kan ikke overdras til andre beboere.

En tildelt plass kan ikke overdras til en annen beboer eller leies ut.