Parkeringsplasser og garasje

Gården har 15 utendørs parkeringsplasser til utleie. Innendørs garasjeplasser er kun for salg til aksjonærene i gården.

Kontakt styret for mer informasjon hvis du ønsker å stå på venteliste for utendørs parkeringsplass eller garasjepass. Vær obs på at avtale om ventelisteplass er en sak mellom styret og den enkelte aksjonær. Plass på ventelisten kan ikke overdras til andre.