Navneskilt

Det er obligatorisk å ha navn på postkassen. Ta kontakt med styret ved overtagelse av ny leilighet, så sørger vi for at det blir laget skilt til din postkasse. Skilting av postkasse er gratis.

Det er frivillig om du vil sette navn på døren din, men vi oppfordrer likevel alle til å gjøre det. Det er hyggeligere for alle når dørene har et navn! Vi ber om at du bruker en liten stift eller spiker når du henger opp skilt, og ikke driller store hull i døren.