Komfyrvakt

Hvis komfyren plutselig slutter å virke er det ikke sikkert at feilen ligger i komfyren. Det kan hende det er komfyrvakten som trenger nye batterier.

Komfyrvakten sørger for å passe på komfyren om du skulle glemme å skru av plater og slår av komfyren hvis kjelen blir tørrkokt eller en plate blir stående på lenge.

Hvis komfyrvakten slutter å virke, kutter den strømmen til komfyren. Den varsler selv ved å begynne å pipe.

De fleste i gårde har samme type komfyrvakt. Du løsner den fra veggen ved å dra dekselet mot deg. Løsne platen bak ved å sku ut de to skruene og sett inn to nye AAA batterier.

Kontakt vaktmesteren hvis du trenger hjelp.