Tegninger fra 2. verdenskrig i kjelleren

Tegningene i kjelleren, til dels skjult bak boder og kasser, er laget av en tysk soldat under andre verdenskrig. Ut fra stilen er det lett å se at det er den samme kunstneren som har vært på ferde. Maridalsveien 205, som sto ferdig i 1940, ble brukt av tyskerne til å innkvartere soldater og personell.

I tilknytning til studentbyen over gata fra gården ligger forøvrig Sporveiens gamle garasjeanlegg hvor Max Manus og kompani gjennomførte en dramatisk sabotasjeaksjon i august 1944. Tyskerne mistet da sitt største delelager for jagerfly i Norge.

Alle foto: Ram Gupta

;