Nye regler om korttidsutleie

Fra og med 01.01.2020 gjelder nye regler for korttidsutleie, såkalt Airbnb-utleie.

Advokatene i OBOS har laget et notat om hvordan borettslag skal forholde seg til kortidsutleie: 

https://www.obos.no/styre/tips-og-rad/nyheter-forvaltning/nye-regler-airbnb-utleie

For vår gård gjelder følgende: Aksjonærer kan leie ut / overlate bruken av boligen til andre i inntil 30 dager per år.

For ordens skyld må det presiseres at dersom korttidsutleien medfører urimelig sjenanse eller ulempe for andre beboere vil det følges opp som mislighold og gi grunnlag for en advarsel til aksjonæren.