4 apr 2021

Innkalling til årets generalforsamling

Velkommen til digital generalforsamling i perioden 3. – 6. mai 2021

Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for 2020. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet ved å delta på generalforsamlingen.

Les hele innkallingen her.