Endret: 23 mai 2018     Opprettet: 9 mai 2018

Generalforsamling 2018 - Årsmeldingen

Maridalsveien 205 vil avholde generalforsamling 24. mai 2018, kl. 19.00 på Sagene samfunnshus.

Her ligger foreløpig årsmelding. Vi mangler rapport fra revisor som kommer etterhvert. 

Oppdatering 23.05.18: Her er rapporten fra revisor

På møtet vil det komme en representant fra HomeNet og informere om overgangen fra GET til HomeNet som vil begynne i sommer og være fullført 15. september. 

Styret og gårdens bygningsingeniør vil informere om siste nytt i byggesaken og status i rettssaken mot Kruse Smith som startet 9. april og som fortsatt pågår.