5 feb 2018

Generalforsamling 2018

Maridalsveien 205 vil avholde generalforsamling 24. mai 2018, på Sagene samfunnshus. Forslag som aksjonær ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 9. april 2018.

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205: 

Maridalsveien 205 vil avholde generalforsamling  24. mai 2018, på Sagene samfunnshus

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som aksjonær ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 9. april 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

 

Forslag sendes til styreleder i AS Maridalsveien 205

Oddbjørn Hansen
Maridalsveien 205
0469 Oslo

Eventuelt per e-post: maridalsveien.205@gmail.com

 

Hilsen
Maridalsveien 205
Styret
05.02.2018