Notat om gårdens ansvar for setningsskader i leilighetene

Styret har bedt advokatfirmaet DLA Piper å redegjøre for grensedragningen mellom aksjonærens plikt til vedlikehold av egen bolig og selskapets ansvar for vedlikehold av bygningen og eiendommen. Her er notatet som ble utarbeidet. 

Notatet ble gjennomgått og godkjent på styremøte 24.09.2020