Meldinger og informasjon om utbyggingen

Her finner du informasjon om utbyggingssaken og konflikten med entreprenørselskapet Kruse Smith, samt den kommende voldgiftssaken mellom gården og Kruse Smith.

Meldinger 2018

Fra M205 11.01.2019 til beboerne: Grov fremdriftsplan for byggearbeidene i 2019

Fra M205 13.11.2018 til beboerne: Byggestøy og byggearbeider framover

Fra M205 29.06.2018 til beboerne: Referat fra beboermøte om forliksavtalen 26.06.18

Forliksavtale mellom M205 og Kruse Smith 14.06.18

Fra Kruse Smith 08.04.2018. Prosesskriv til voldgiften - Refundamentering

Fra DLA Piper 03.09.2018: Sluttinnlegg til voldgiftsretten
Fra Kruse Smith 03.09.2018: Sluttinnlegg til voldgiftsretten
Fra Kruse Smith 03.09.2018: Prosesskriv til voldgiftsretten
Fra DLA Piper 02.03.2018: Prosesskriv til voldgiftsretten
Fra Kruse Smith 02.03.2018: Prosesskriv til voldgiftsretten
Fra styret 21.02.2018: Referat fra beboermøte15.02.2018
Fra DLA Piper 14.02.2018: Prosesskriv til voldgiftsretten
Fra Kruse Smith 20.01.2018: Prosesskriv til voldgiftsretten


Meldinger 2017

Fra DLA Piper 21.12.2017: Prosesskriv til voldgiftsretten
Fra Kruse Smith 02.11.17: Tilsvar til motsøksmål
Fra DLA Piper 15.09.17: Tilsvar til volgiftsretten
Fra Kruse Smith 02.05.17: Stevning til voldgiften
Fra styret 07.02.17: Referat fra informasjonsmøte om byggesaken


Meldinger 2016

Fra styret 27.09.16: Referat fra informasjonsmøte om byggesaken
Fra PBE 08.04.16: Referat fra oppfølgingsmøte


Meldinger 2015

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 30.11.2015: Vedtak i klagesak vedrørende pålegg om retting og tvangsmulkt
Fra styret: Melding om test av brannsikkerhet i gården
Rambøll brannteknisk rapport 05.10.2015: Brannsikkerhet, dokumentasjon, avvik
Omega Energi 16.09.15: Rapport fra branncelletest
Fra styret 10.09.2015: Åpent brev til styret i Kruse Smith AS
Fra styret 26.5.15: Oversikt over avvik (=registrerte feil) som M205 har meldt fra om til KS, med status på hvert avvik. Se oversikt pr. 26.052015. 
Fra styret: Info fra prosjektleder om status hos PBE pr. april 2015
Fra styret april 2015: Avtale om kompensasjon til beboere for utflytting pga brannisolasjon m.m.
Fra PBE 27.03.2015: Pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt - Kruse Smith Entreprenør AS
Fra PBE 27.03.2015: Varsel om pålegg - Kruse Smith Entreprenør AS
Fra PBE 27.03.2015: Varsel om pålegg - Firesafe AS
Fra PBE 27.03.2015: Varsel om pålegg - Siv.ing Stener Sørensen AS
Fra PBE 27.03.2015: Varsel om pålegg - SWECO
Til Byutviklingskomiteen Fra: Byråden for byutvikling Dato: 16.03.2015. Svar på spørsmål fra Øystein Sjøtveit (F) vedrørende Maridalsveien 205
Fra DLA Piper til Byrådsavdeling for byutvikling 16.042015: Merknader til Plan- og bygningsetatens redegjørelse
Fra: Plan- og bygningsetaten. Til: Byrådsavdeling for byutvikling, 12.03.2015: Redegjørelse fra Byrådsavdeling for byutvikling
Rapport fra COWI 11.03.2015: Uavhengig kontroll av drenering mv.
Fra DLA Piper til Oslo kommune 19.02.15: Klage på plan- og bygningsetatens saksbehandling av sak 200607057 - Maridalsveien 205
Fra OPAK 28.01.15: Rapport fra uavhengig kontroll


Meldinger 2014

Fra styret 08.09.14: Konkurssaken er avsluttet
Fra styre 01.07.14: Budsjettert oversikt over langsiktig lånefinansiering
Fra Rambøll 10.06.14: Setningsskader i gården. Rapport fra Rambøll AS
Fra Oslo byfogdembete 10.06.14: Kjennelse i Begjæring om åpning av konkurs
Fra styret 10.06.14: Vi vant konkurssaken mot Kruse Smith
Fra DLA Piper 03.05.14: Tilsvar til Oslo Byfogdembete (NB: 426 sider)
Fra Kruse Smith 02.5.14: Konkursbegjæring fra Kruse Smith (NB: 325 sider)
Fra styret 24.02.14: Siste salg og status i prosjektet
 

Meldinger 2013

Fra styret 16.10.13: Referat fra beboermøte om fuktproblemet
Fra styret 9-10-13: Flyttepuljer mens tørking av leilighetene skjer i perioden oktober-mars.
Fra styret 22.09.13: Fremdriftsplan fra Kruse Smith for byggeaktivitetene i prosjektet
Fra PBE 12.08.13: Krav fra Plan- og bygningsetaten om uavhengig kontroll av flere fagområder
Fra styret 29.05.13: Kruse Smith gjenopptar byggearbeidene
Fra SWECO 06.05.13: Brannteknisk rapport fra SWECO
Fra styret 04.04.13: Om byggestans og tilbakeholdelse av betaling til KS
Fra PBE 05.03.13: Krav om uavhengig kontroll fra Plan- og bygningsetaten
Fra PBE 19.02.13: Tilsynsrapport/Advarsel fra Plan- og bygningsetaten


Meldinger 2012

Fra Kruse Smith 06.03.12: Ny info om flyttepuljer og fremdrift
Fra Styret M205 24.01.12: Viktig om utflyttingen m.m
Fra Kruse Smith 13.01.12: Puljedeling ved inn- og utflytting


Meldinger 2011

Fra styret 22.12.11: Nytt om beboerriggen
Fra styret 20.12.11: Utflyttingsplan i byggeperioden
Fra styret 04.11.11: Byggeinformasjon
Fra Kruse Smith 07.02.11: Søknad om igangsettelsestillatelse


Meldinger 2010

Fra Kruse Smith 01.09.10: Orientering til beboerne
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 17.3. 2010


Meldinger 2009

Fra styret 17.12.09: Byggelån fra Pareto Bank
 

Meldinger 2008

Fra styret 19.12.08 Informasjon til aksjonærene
 

Meldinger 2006

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 25.01.2006