14 jun 2018

Konflikten mellom Kruse Smith og M205 er løst

Det er enighet mellom M205 og Kruse Smith om å inngå forlik i voldgiftssaken.

Rettssaken er stanset og det er avtalen, ikke en dom, som regulerer hva som skal skje videre.

Her kan du lese hele forliksavtalen.

I korte trekk innebærer avtalen at Kruse Smith betaler M205 kr. 16. 500 000,-, stabiliserer gården slik at det ikke oppstår flere setningsskader og reparerer setningsskadene som har oppstått i leilighetene i nordre fløy av bygget.

Forliket innebærer også at garasjen settes i stand og at baderom der det er feil på termostaten blir reparert.

Kruse Smith bærer alle kostnadene med å rette feil og mangler som omfattes av avtalen.

Det er gledelig at vi har fått til en avtale og styret berømmer Kruse Smith for å ha bidratt konstruktivt til løsningen. Vi ser fram til å jobbe sammen med Kruse Smith om utbedringene og vi ber dere ta godt imot dem når de kommer for å jobbe i gården og i leilighetene deres.