26 apr 2019

Befaringer i leilighetene som skal repareres

Kruse Smith har gjort klar en plan for befaringer i de leilighetene der de skal utbedre setningsskadene

Befaringene starter 2. mai og leilighetene må være tilgjengelige for Kruse Smith i normal arbeidsdag kl. 07.00 til 16.00. 

Kruse Smith vil få en hovednøkkel så de kan låse seg inn i leiligheten hvis du ikke er hjemme. Her er planen for alle leilighetene med dato og tidspunkt når de kommer til deg. Det er ikke anledning til å bytte tid, og du er pliktig til å gi Kruse Smith adgang.

Hvis du har byttet lås på leilighetsdøren slik at gårdens hovednøkkel ikke kan brukes må du enten avlevere en nøkkel til Kruse Smith eller være hjemme når de kommer til deg. 

Her er en tegning som viser området Kruse Smith trenger å inspisere. Du må rydde det merkede området ellers blir ikke befaringen gjennomført som planlagt. 

I leiligheter der det er montert inventar som krever demontering, f.eks. kjøkken, så må det forventes noe lengre tid til gjennomføring av både befaring og til utbedring, når den tid kommer.