Bakgrunnen for prosjektet

Maridalsveien 205 ble bygget i 1940 som en hybelgård med bad og toalett på gangen. Gården stod så og si uforandret i 50 år. Styret har siden 2005 arbeidet med planer om å bygge om hele gården for å bringe den til en moderne standard.

Ved den ekstraordinære generalforsamlingen 25. januar 2006 fikk styret aksjonærenes tilslutning til å arbeide videre med prosjektering av ombyggingen.

På en ekstraordinær generalforsamling 17. mars 2010 fikk styret aksjonærenes fullmakt til å iverkesette og gjennomføre ombyggingen. Byggearbeidene startet høsten 2011.

Planene medførte at alle hybelleilighetene ble utvidet og oppgradert til fullverdige ett-romsleiligheter med eget bad i hver leilighet. Alt av rør og elektrisk nett ble oppgradert. 

Planene omfattet også å gjøre om fellesarealene (loft, vaskeriene, mm) til helt 2 og 3-romsleiligheter.  Kjelleren ble utvidet til å inkludere flere boder, nytt fellesvaskeri og garasje.