25 okt 2018

Brosjyre om brannvern på mange språk

"Brannsikker bolig" er en digital brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet i hjemmet på 35 språk.  Brosjyren er utarbeidet av Norsk brannvernforening med støtte fra Finans Norge. Gå til brosjyreoversikten